ดาวน์โหลด - ตารางจาริกบุญ
ดาวน์โหลด - ตารางจาริกบุญ
หน้าหลัก » ดาวน์โหลด - ตารางจาริกบุญ » โปรแกรมการเดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล วันที่ 10 – 19 พฤศจิกายน 2560

โปรแกรมการเดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล วันที่ 10 – 19 พฤศจิกายน 2560

 โปรแกรมการเดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล

   ประเทศอินเดีย - เนปาล
 จาริกแสวงบุญกับคณะพุทธภาวัน
กำหนดการเดินทาง วันที่ 10 – 19  พฤศจิกายน 2560

ลิขสิทธิ์ ©2012  ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติพุทธภาวัน.  สงวนลิขสิทธิ์.