ข่าวจาริกบุญ
หน้าหลัก » ข่าวจาริกบุญ
กดที่นี่เพื่อแสดงรายละเอียด
 โปรแกรมการเดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล

  ประเทศอินเดีย - เนปาล จาริกแสวงบุญกับคณะพุทธภาวัน
กำหนดการเดินทาง วันที่ 9 – 18  พฤศจิกายน 2561


แก้ไขล่าสุด: 07 มิ.ย. 2561 11:56:18       อ่าน (368)
กดที่นี่เพื่อแสดงรายละเอียด
 โปรแกรมการเดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล

   ประเทศอินเดีย - เนปาล
 จาริกแสวงบุญกับคณะพุทธภาวัน
กำหนดการเดินทาง วันที่ 10 – 19  พฤศจิกายน 2560

แก้ไขล่าสุด: 16 มิ.ย. 2560 10:38:38       อ่าน (467)
กดที่นี่เพื่อแสดงรายละเอียด
 เรียนเชิญกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  สวนธรรมพุทธภาวัน  บ้านโนนสั้น  ต.หนองหลวง  อ.โนนนารายณ์  จ. สุรินทร์
แก้ไขล่าสุด: 24 มี.ค. 2560 09:47:25       อ่าน (768)
กดที่นี่เพื่อแสดงรายละเอียด

โปรแกรมการเดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล
  ประเทศอินเดีย - เนปาล จาริกแสวงบุญกับคณะพุทธภาวัน
กำหนดการเดินทาง วันที่ 5 – 14  พฤศจิกายน 2559

แก้ไขล่าสุด: 25 ส.ค. 2559 16:07:48       อ่าน (814)
กดที่นี่เพื่อแสดงรายละเอียด
 โปรแกรมการเดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล
   ประเทศอินเดีย - เนปาล จาริกแสวงบุญกับคณะพุทธภาวัน
 กำหนดการเดินทาง วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขล่าสุด: 16 มิ.ย. 2560 10:37:44       อ่าน (999)
กดที่นี่เพื่อแสดงรายละเอียด

โปรแกรมเดินทางไปนมัสการพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ 5 แห่งของประเทศเมียร์ม่า พระมหามุนี (มัณฑเลย์) , เจดีย์ชเวสิกอง (และทะเลเจดีย์ พุกาม) , เจดีย์ชเวดากอง (ย่างกุ้ง) ,  เจดีย์มุเตา (เมืองหงสาวดี) , และพระธาตุอินแขวน. รวมทั้งสถานที่สำคัญอื่นๆ  กำหนดการเดินทาง 6-11 พฤษภาคม 2558

 

แก้ไขล่าสุด: 05 มี.ค. 2558 11:34:48       อ่าน (1,006)
กดที่นี่เพื่อแสดงรายละเอียด
โปรแกรมเดินทางไปนมัสการบูชาพระเขี้ยวแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา เดินทางจาริกแสวงบุญกับคณะพุทธภาวัน บูชาสักการะพระทันตธาตุ  (พระธาตุ เขี้ยวแก้ว)  และนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ โคลัมโบ– อนุราชปุระ – มิหินตะเล –– โบโลนนารุวะ - สิคิริยาส -  ดัมบุลล่า –  มาตะเล –  แคน  กำหนดการเดินทาง วันที่  7 - 13  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
แก้ไขล่าสุด: 28 ก.ค. 2557 16:02:14       อ่าน (1,936)
กดที่นี่เพื่อแสดงรายละเอียด
โปรแกรมการเดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล  ณ  ประเทศอินเดีย - เนปาล   จาริกแสวงบุญกับคณะพุทธภาวันกำหนดการเดินทาง วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขล่าสุด: 07 ก.ค. 2557 15:11:21       อ่าน (1,047)
กดที่นี่เพื่อแสดงรายละเอียด
โปรแกรมการเดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล ณ  ประเทศอินเดีย - เนปาล เพื่อร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพุทธภาวัน ณ เมืองพาราณสี  ประเทศอินเดีย กำหนดการเดินทาง วันที่ 26 ตุลาคม – วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
 
แก้ไขล่าสุด: 04 ต.ค. 2556 11:26:33       อ่าน (1,550)
กดที่นี่เพื่อแสดงรายละเอียด
กราบนมัสการพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมจิตใจของชาวพม่า อันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกวัฒนธรรมแห่งความเป็นพุทธที่มั่นคงตราบจนทุกวันนี้ ร่วมเดินทางพร้อมคณะพุทธภาวัน วันที่  7 -10  มีนาคม  พ.ศ. 2557
แก้ไขล่าสุด: 12 ต.ค. 2556 10:41:28       อ่าน (1,832)
ลิขสิทธิ์ ©2012  ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติพุทธภาวัน.  สงวนลิขสิทธิ์.