ข่าวประชาสัมพันธ์ - ร่วมบุญสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ - ร่วมบุญสร้าง

กองทุนต่างๆ

1. กองทุนเผยแผ่ธรรมพุทธภาวัน

- ใช้ในการเผยแผ่ธรรมะ
- ค่าเช่าสถานีวิทยุ
- ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า


2. กองทุนศูนย์ปฎิบัติธรรมนานาชาติ

- เพื่อสร้างศูนย์ปฎิบัติธรรมนานาชาติ ณ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย


3
ร่วมทอดผ้าป่าสร้างสถานีวิทยุ

- สร้างสถานีวิทยุศูนย์เผยแผ่ธรรมพุทธภาวัน บ้านโนนสั้น ต..หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์


4. ทุนการศึกษาเพื่อภิกษุ สามเณร

- ทุนละ 10,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อภิกษุ สามเณร ทีกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอินเดีย
   ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกสามารถร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคาร กสิกรไทย สาขา นนทบุรี
ชื่อบัญชี พระมหาเอก โกวิโท  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 218-2-90913-3
ลิขสิทธิ์ ©2012  ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติพุทธภาวัน.  สงวนลิขสิทธิ์.